Spedycja morska

Ścisła współpraca z największymi armatorami oraz sieć agentów na całym świecie pozwala nam zaoferować konkurencyjne stawki frachtów morskich, terminowe załadunki na statki oceaniczne oraz możliwie krótki czas dostaw kontenerów. W zakresie spedycji morskiej świadczymy wysyłki na bazie wszystkich warunków Incoterms.

Oferujemy obsługę ładunków skonteneryzowanych w imporcie i exporcie:

– wysyłki ładunków pełnokontenerowych FCL;
– wysyłki ładunków drobnicowych LCL;
– wysyłki ładunków gabarytowych i ponadgabarytowych w kontenerach „open top” i ”flat rack”;
– wysyłki ładunków wymagających stałej temperatury przewozu w kontenerach „reefer”;
– wysyłki towarów w kontenerach SOC (shippers own container), wraz z dostawą samych kontenerów;
– wysyłki towarów ciekłych w tank- kontenerach.

SPEDYCJA LĄDOWA:

Świadczymy usługi spedycji lądowej na terenie całej Europy. Organizujemy transport pojazdami ciężarowymi wszystkich typów o ładowności od 1,5 do 24 ton. Zajmujemy się również organizacją przewozu ładunków gabarytowych i ponadgabarytowych oraz przesyłek ekspresowych.