+48 62 59 777 25 | | | |

Jak zorganizować transport ponadgabarytowy? – część I

By udzielić poprawnej odpowiedzi na postawione w temacie pytanie:
Jak zorganizować transport ponadgabarytowy? – należy rozpocząć od wyjaśnienia czym jest ów transport.

Transport ponadgabarytowy

To nic innego jak przewóz ładunków przekraczających standardowe wymiary i/lub wagi określone przez krajowe oraz międzynarodowe przepisy prawa drogowego oraz przepisy o drogach publicznych.

Do najczęściej transportowanych w naszej firmie gabarytów należą przede wszystkim części linii produkcyjnych, specjalistyczne maszyny w tym maszyny rolnicze, różnego rodzaju zbiorniki i pojazdy gąsienicowe.

W przewozie gabarytów wymagane jest również posiadanie odpowiednio wysokiego ubezpieczenia oraz specjalistycznego taboru. Do najczęściej wykorzystywanych naczep w przewozie gabarytów należą: naczepa typu SEMI trailer, Tiefbett, Telesatel. Należy pamiętać, iż przewóz ładunku ponadgabarytowego wymaga posiadania przez przewoźników odpowiednich zezwoleń określających warunki transportu. Zezwolenia wydawane są przez właściwe organy (jak starosta, czy Dyrektor Generalnych Dróg Krajowych i Autostrad), w drodze decyzji administracyjnej i dzielą się zależnie od kategorii – w sumie jest siedem rodzajów. Poszczególne kategorie zezwoleń określają odpowiednio wymiary pojazdu dla danego rodzaju drogi jaką będzie poruszał się pojazd, dopuszczalny nacisk na osiach oraz termin, na jaki zezwolenie jest wydawane. W przypadku gdy przewóz ponadgabarytów przekroczy granicę naszego kraju, wówczas wymagana jest także zgoda Naczelnika Urzędu Celnego. W zależności od rodzaju transportowanego towaru, niezbędne okazać może się również spełnienie kolejnego wymogu w postaci eskorty Policji na czas przewozu towaru przez tereny miejskie lub specjalistycznego pilotażu. Wymóg ten jednak pozostaje w gestii odpowiedniego organu, do którego zwracamy się o wydanie zezwolenia na przewóz.

Organizowanie transportu ponadgabarytowego

Mając na względzie powyższe informacje, można przystąpić do zorganizowania transportu ponadgabarytowego. Posiadając pełną specyfikację ładunku z dokładnym określeniem jego wagi, wymiarów, wartości towaru oraz warunków przewozowych możemy zgłosić się do odpowiednich organów, które to w oparciu o dodatkowe informacje dotyczące np. miejsca załadunku, rozładunku, wyznaczą ściśle określone warunki przewozu oraz trasę przejazdu. Czas oczekiwania na dokument wynosi od dwóch do około sześciu tygodni. Należy podkreślić, iż za brak zezwolenia czy przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi, wymiarów pojazdu oraz przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu grożą sankcje karne w wysokości od pięciuset do nawet sześciu tysięcy złotych. Warto również wiedzieć iż, w naszym kraju obowiązujące przepisy zezwalają w szczególnych wypadkach na wykonywanie transportu pojazdami o masie całkowitej nawet do 60 ton i długości ładunku, który nie przekracza 30 metrów. Wszystkie zagadnienia ujęte w tym artykule będą przedmiotem bardziej szczegółowych rozważań, które pojawią się na przestrzeni czasu jako uzupełnienie powyższego wstępu do tematu przewozów ponadgabarytowych.

Tagi: transport ponadgabarytowy, ładunek ponadgabarytowy.
01 września 2017|