+48 62 59 777 25 | | | |

Transport morski czy transport lotniczy – który wybrać?

Rozważając kwestie wyboru pomiędzy transportem lotniczym, a transportem morskim należy wziąć pod uwagę kilka aspektów, związanych przede wszystkim z czasem transportu, jego kosztem oraz ograniczeniami w ilości i wielkości oraz właściwości przewożonych towarów.

Transport morski

Transport morski to nic innego jak przewożenie towarów na statkach. Ten typ transportu daje załadowcy duże możliwości w zakresie rodzaju towaru, który można na statek załadować. W przypadku transportu morskiego możliwy jest przewóz prawie każdego rodzaju towaru, zarówno „ponadgabarytów”, jak i towarów wymagających specyficznych, określonych warunków np. kontrolowanej temperatury. Jest to transport zdecydowanie tańszy niż transport lotniczy, ale również zdecydowanie bardziej czasochłonny.

Istotny odsetek światowego transportu morskiego stanowi przewóz ładunków w kontenerach. Do najbardziej popularnych należą kontenery 20-stopowe, 40-stopowe oraz 40HC- podwyższane. Organizacją całego procesu przewozu zazwyczaj zajmują się agenci, czyli firmy spedycyjne. Natomiast, aby zarezerwować miejsce na statku oraz kontener, w którym załadowany zostanie towar, należy zwrócić się do armatora, czyli właściciela statku bądź do firmy, która takowy statek czarteruje, czyli jest jego operatorem.

Transport lotniczy

Transport lotniczy to natomiast, nic innego jak przemieszczanie ładunków drogą powietrzną. Pozwala on na bardzo szybkie przewożenie ładunków pomiędzy portami lotniczymi. Wadą transportu lotniczego jest niewątpliwie jego koszt, dlatego przewozi się nim towary drogie lub mające krótki termin ważności.

Transport lotniczy jest zdecydowanie najnowocześniejszą i najdynamiczniej rozwijającą się gałęzią transportu. Przewóz lotniczy mogą wykonywać agenci lotniczy, legitymujący się umową podpisaną z organizacją IATA.

W organizacji procesu transportowego tych dwóch gałęzi występuje wiele tożsamych elementów i etapów.

W transporcie lotniczym w zależności od wymagań zleceniodawcy, przewóz najczęściej wykonuje się na warunkach EXW tj. odbiera się przesyłkę od nadawcy, potem organizowana jest odprawa celna, (jeśli jest wymagana), następnie ładunek zdawany jest na terminalu lotniczym w celu zważenia, sprawdzenia wymiarów i zawartości. Po przejściu weryfikacji towar nadaje się na właściwy samolot w celu dostarczenia do finalnego portu przeznaczenia.

Transport morski kontenerów natomiast niezależnie od warunków Incoterms, będzie składał się z:

 • podstawienia kontenera morskiego określonego armatora na miejsce załadunku,
 • odprawę celną towaru,
 • ubezpieczenie towaru,
 • zważenie kontenera zgodnie z obowiązującą regulacją VGM/SOLAS,
 • dostarczenie do określonego portu nadania w danym terminie,
 • przygotowanie morskiego listu przewozowego (konosamentu/BL)
 • przesłanie finalnych dokumentów klientowi po wypłynięciu statku.

W zależności jednak od wymagań klienta, powyższe punkty mogą być modyfikowane.

Posiadając już wiedzę na temat specyfiki, podobieństw i różnic tych dwóch gałęzi transportu warto spojrzeć na przewozy morskie i lotnicze z perspektywy ceny oraz masy transportowanego towaru.

Opłaty w transporcie lotniczym

W skład opłat za transport lotniczy wchodzą: koszty portowe takie jak prześwietlenie i sprawdzenie przesyłki, handling na lotnisku, wystawienie dokumentów takich jak Air Way Bill (AWB), odprawa eksportowa, jeśli np. towar opuszcza tereny Unii Europejskiej, dostawa do lotniska oraz co najważniejsze – fracht lotniczy.

Podstawowymi czynnikami, które mają bezpośredni wpływ na cenę takiej usługi są:

 • rodzaj i wymiary przewożonego ładunku,
 • terminowość wykonania zamówienia,
 • pomoc prawna na wszystkich etapach transportu,
 • w niektórych przypadkach – eskorta ładunku,
 • ubezpieczenie oraz inne czynniki zależne od cech przewożonego ładunku.

Odrębnej kalkulacji wymagają przesyłki gabarytowe, które kwotowane są indywidualnie przez linie lotnicze.

Opłaty w transporcie morskim

Fracht morski natomiast określany jest każdorazowo dla wskazanej przez klienta wielkości kontenera, portu załadunku, portu wyładunku oraz dodatkowych usług, które są zlecane takich jak np. odprawa celna, ważenie kontenera czy ubezpieczenie towaru oraz jego właściwości.

Kiedy stosuje się transport lotniczy, a kiedy transport morski

Lotniczy transport zwyczajowo stosowany jest do: ładunków drobnicowych, materiałów niebezpiecznych (DGR), przesyłek o wysokiej wartości, towarów łatwo psujących się, ciężkich i ponadgabarytowych oraz artykułów wymagających dostaw w krótkim terminie.

Warto wiedzieć, iż paleta z towarem w samolocie pasażerskim nie powinna przekraczać wymiarów: 300x230x158cm oraz wagi 4500kg brutto.

Transport morski pozwala na zdecydowanie większe i cięższe jednostkowo ładunki do jednorazowego transportu, nie ma tutaj również większego znaczenia czy będzie to towar neutralny, niebezpieczny, wrażliwy na różne czynniki, czy też wymagający warunków chłodniczych. Warto również wspomnieć, że towary, które nie zmieszczą się w kontener standardowy można przewozić również w kontenerach typu open top czy flat track, które dają większe możliwości załadunkowe.

Dalsze rozważania na temat transportu morskiego oraz lotniczego będą przedmiotami kolejnych artykułów, które pojawią się na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do obserwowania naszego działu porad eksperckich.

Tagi: transport morski, transport lotniczy.
02 listopada 2017|