+48 62 59 777 25 | | | |

Zabezpieczenie ładunku w transporcie drogowym

Działalność transportowa wiąże się z szeregiem zagrożeń, o których nie wolno zapomnieć, chcąc zapewnić wysoką jakość i bezpieczeństwo świadczonych klientom usług. Dlatego też zabezpieczenie ładunku odgrywa tutaj kluczową rolę.

W dzisiejszych czasach sztuką nie jest po prostu fizyczna realizacja czyli przewiezienie ładunku z punktu A do punktu B. Sztuką jest wykonanie wszystkich czynności w całym procesie tak, aby wykonać usługę zgodnie z prawem, wymaganiami klienta, w odpowiednim czasie oraz po akceptowalnych dla obu stron kosztach.

Zabezpieczenie ładunku – regulacje prawne

Podczas przewozu towarów, bardzo dużą część szkód stanowi uszkodzenie
i zniszczenie ładunku. Najczęściej bezpośrednią przyczyną zniszczeń jest niewłaściwe rozmieszczenie i zabezpieczenie towaru.

Właściwy sposób zabezpieczenia towaru w naszym kraju normują następujące akty prawne: Ustawa Prawo o ruchu drogowym, unijna norma PN-EN 12195, odpowiednie rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części oraz normy branżowe tj. Prawo przewozowe czy konwencja CMR.

Powyższe akty prawne regulują wymogi dotyczące bezpieczeństwa podczas przewozu towaru,
a także określają w sposób wyraźny środki zabezpieczeń jakie powinny zostać zastosowane oraz zakres i zasady odpowiedzialności poszczególnych stron procesu. Wskazują również, że odpowiedzialność za przygotowanie ładunku do transportu, załadunek oraz prawidłowe rozmieszczenie i zabezpieczenie towaru na naczepie ponosi załadowca (personel załadowczy).
W momencie zamknięcia drzwi naczepy/kontenera , po podpisaniu listu przewozowego odpowiedzialność z reguły przechodzi  automatycznie na przewoźnika (kierowcę).

Proces ochrony ładunku

Proces ochrony ładunku należy rozpocząć od poprawnego zidentyfikowania towaru i jego właściwości oraz opakowania w którym się towar znajduje w relacji
do czasu, odległości i warunków transportu.

Jedną z podstawowych funkcji jaką pełni opakowanie jest funkcja ochronna. Opakowanie transportowe powinno całkowicie i skutecznie zabezpieczać wyrób przed czynnikami mechanicznymi i klimatycznymi, jakie występują podczas transportu i manipulacji towarem.
Duże znaczenie w tym przypadku mają relacje masy pakowanego towaru do masy samego opakowania oraz wymiary i kształty opakowań, co wiąże się z optymalnym wykorzystywaniem ładowności środków transportu.  Nie mniej jednak samo opakowanie nie wystarczy aby bezpiecznie dostarczyć przesyłkę do odbiorcy.

Kolejną formą ochrony ładunku jest zastosowanie specjalistycznego nadwozia do przewozu ładunku. Wybór odpowiedniego nadwozia pozwala na dostosowanie warunków transportu do właściwości i wymagań jakie narzuca transportowany towar chroniąc go przed ewentualnymi uszkodzeniami wywołanymi zmianami temperatury, różnego rodzaju wyciekami oraz mechanicznymi szkodami.

Niezabezpieczony lub nieprawidłowo zabezpieczony ładunek przemieszczający się swobodnie po przestrzeni ładunkowej stwarza duże zagrożenie dla kierowcy, osób pracujących podczas załadunku oraz rozładunku oraz innych uczestników ruchu drogowego, w tym także pieszych.  Prawidłowe zabezpieczenie przewożonego towaru jest kluczowym aspektem
w procesie transportowym.

Sposoby mocowania ładunku

Do najczęściej używanych i tym samym zalecanych sposobów mocowania ładunków zalicza się:

  • ryglowanie przy użyciu łączników skrętnych,
  • mocowanie blokowe za pomocą materiałów sztauerskich takich jak palty, poduszki powietrzne, listwy ukośne i poprzeczne oraz ramy rozporowe. Stosuje się także mocowanie progowe i płytowe, mocowanie blokowe między rzędami sekcji ładunku,
    a także listwy drewniane przybite bezpośrednio do platformy ładunkowej oraz kliny
    i łożyska klinowe.
  • mocowanie za pomocą odciągów, które przepasają ładunek od góry lub wokół, odciągi pętlowe, mocowanie szpringowe oraz pętlowe.
  • osprzęt mocujący, do którego zalicza się napinacze zapadkowe (pasy mocujące), odciągi łańcuchowe, siatki i płachty z odciągami, liny, taśmy stalowe, szyny przyłączeniowe do wysięgników i odciągów w ścianach bocznych.

Możliwe jest także wykorzystanie dodatkowych zabezpieczeń mocujących
w postaci: przekładek płytowych, mat antypoślizgowych, kantówek, folii termokurczliwej i rozciągliwej, taśm stalowych lub plastikowych, listew kątowych, ochraniaczy krawędzi oraz przekładek ochronnych.

Podsumowując tylko prawidłowo zapakowany, a tym samym odpowiednio rozmieszczony oraz zabezpieczony ładunek daje pewność, iż transport przebiegnie bez dodatkowych, nieprzewidzianych komplikacji.

Rozwinięcie tematu dotyczącego bezpieczeństwa oraz stosowanych zabezpieczeń w transporcie drogowym będzie przedmiotem kolejnych artykułów publikowanych na naszej stronie www.

Tagi: zabezpieczenie ładunku, proces ochrony ładunku, transport drogowy.
18 grudnia 2017|