+48 62 59 777 25 | | | |

Wzrost konkurencyjności spółki ADECON poprzez budowę i wyposażenie innowacyjnego kompleksu magazynowego

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności spółki ADECON poprzez budowę i wyposażenie innowacyjnego kompleksu magazynowego

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu poprzez budowę nowoczesnego i bezpiecznego dla ludzi oraz środowiska magazynu składowania materiałów niebezpiecznych (ADR) zarządzanego w sposób inteligentny, z wykorzystaniem innowacyjnego systemu informatycznego..

Cele szczegółowe:

 • Budowa magazynu wysokiego składowania materiałów niebezpiecznych (ADR) z dokami
 • Wyposażenie w sposób innowacyjny w/w magazynu
 • Wdrożenie innowacyjnego systemu informatycznego typu ERP przeznaczonego do efektywnego i bezpiecznego zarządzania Przedsiębiorstwem (w tym magazynem) Wnioskodawcy.
 • Wprowadzenie innowacji procesowych, produktowych i nietechnologicznych.
 • Wdrożenie nowych usług – magazyn materiałów niebezpiecznych
 • Ulepszenie świadczonych usług – wzrost efekt., nowe możliwości dla klientów

Planowane efekty:

Produkty projektu:

 1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – 1 szt.
 2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje – 1 szt.
 3. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) – 6.446.884,67 zł
 4. Liczba przed. objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy – 1 szt.
 5. Liczba przed. objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku – 1 szt.
 6. Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych – 1 szt.
 7. Liczba zakupionych środków trwałych – 12 szt.

Rezultaty projektu:

 • Wzrost zatrudnienia o 3 EPC
 • 1 innowacja nietechnologiczna
 • 1 innowacja produktowa
 • 1 innowacja procesowa

 

Wartość projektu: 9 896 608,29zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3 449 723,62 zł

 

07 lutego 2022|