+48 62 59 777 25 | | | |

Zapraszamy do kontaktu

Polska

ADECON Sp. z o.o.
Dębe 47a
62-817 Żelazków
NIP: 968-090-78-37


+48 62 59 777 25
+48 62 59 777 23

Niemcy

ADECON Logistics GmbH
Nagelsweg 28
20097 Hamburg
Ust-IdNr.: DE288552929


+49 40 88 23 48 03
+49 40 88 23 48 09

Dbając o najwyższą jakość procesu przetwarzania danych osobowych oraz zgodność z aktualnym stanem prawnym informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Adecon Sp. z o.o.  z siedzibą w Dębe 47a, 62-817 Żelazków. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest p. Agnieszka Gorgolewska, tel. (62) 5977725. Dane osobowe naszych Klientów i Kontrahentów są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a), b), c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  w celu   realizacji umowy lub  marketingu, w tym newsletter.  Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, które przetwarzają je na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). Administrator danych nie udostępnia danych osobowych ani  ich nie przekazuje do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy będą przechowywane  do czasu przedawnienia roszczeń, natomiast dla celów marketingowych – do momentu odwołania zgody. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku zawarcia i realizacji umowy – niezbędne.