+48 62 59 777 25 | | | |

Referent ds. księgowości

Charakter pracy:

 • weryfikacja rachunkowa otrzymanych dokumentów
 • wprowadzanie oraz księgowanie faktur kosztowych i sprzedażowych krajowych/zagranicznych do systemu księgowego (Comarch ERP XL)
 • uzgadnianie rozrachunków z kontrahentami
 • wystawianie faktur sprzedażowych
 • bieżąca współpraca z innymi działami w zakresie realizowanych zadań

Wymagania:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku (mile widziane)
 • znajomość zasad rachunkowości
 • wykształcenie kierunkowe lub ostatni rok studiów (mile widziane)
 • samodzielność w realizacji zadań
 • dobra organizacja, odpowiedzialność i dokładność w wykonywanej pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • zaangażowanie oraz chęć nauki
 • terminowość
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1

Oferujemy bardzo dobre warunki zatrudnienia:

 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę oraz konkurencyjne wynagrodzenie
 • szeroki zakres samodzielności działania
 • ciekawą pracę w młodym, dynamicznym i pełnym pasji zespole
 • duże możliwości rozwoju i awansu w międzynarodowej organizacji.

 

CV oraz list motywacyjny prosimy kierować na adres:

Biorąc udział w procesie rekrutacji wyrażasz zgodę na przetwarzanie Two­ich da­nych osobowych, które podajesz w to­ku re­kru­ta­cji, na po­trze­by pro­ce­su re­kru­ta­cji organizowanego przez ADECON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa oraz akceptujesz Politykę prywatności naszej spółki. Możesz również wyrazić zgodę na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych. Jeśli masz taki zamiar, zamieść w przesłanych nam dokumentach następujące oświadczenie:

 

Wy­ra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie mo­ich da­nych oso­bo­wych poda­nych w to­ku re­kru­ta­cji na po­trze­by przyszłych pro­ce­sów re­kru­ta­cji ADECON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa przez okres 6 miesięcy po zakończeniu bieżącego okresu rekrutacji. Jednocześnie akceptuję Politykę prywatności spółki.

Jeśli nie złożysz takiego oświadczenia, usuniemy Twoje dane po zakończeniu procesu rekrutacji.

Administratorem Twoich danych osobowych będzie ADECON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Dębe 47a, 62 – 817 Żelazków. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • ocenić Twoje kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
 • ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
 • wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas.

Pełna informacja prawna przetwarzania Twoich danych osobowych dostępna jest pod adresem: https://adecon.pl/oferty-pracy/