+48 62 59 777 25 | | | |

Agent celny – siedziba główna w Dębe

Agent celny

Charakter pracy:

 • dokonywanie odpraw celnych w różnych procedurach celnych
 • sporządzanie i weryfikacja dokumentacji celnej
 • monitorowanie przebiegu odpraw
 • reprezentowanie klientów firmy przed organami celnymi i urzędami
 • bieżąca współpraca z działem transportu, spedycji i logistyki magazynowej
 • dbałość o terminowe przekazywanie dokumentów

Wymagania:

 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy agenta celnego lub administracji celno-skarbowej (znajomość transportu morskiego i lotniczego mile widziana)
 • uprawnienia agenta celnego
 • bardzo dobra znajomość aktualnych procedur i przepisów celnych
 • dokładność, samodzielność, odpowiedzialność oraz dbałość o jakość wykonywanej pracy
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1

Oferujemy bardzo dobre warunki zatrudnienia:

 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • pracę pełną wyzwań w młodym, ambitnym i ukierunkowanym na cele zespole
 • długofalową współpracę w dynamicznie rozwijającej się międzynarodowej organizacji
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji.

CV oraz list motywacyjny prosimy kierować na adres:

Biorąc udział w procesie rekrutacji wyrażasz zgodę na przetwarzanie Two­ich da­nych osobowych, które podajesz w to­ku re­kru­ta­cji, na po­trze­by pro­ce­su re­kru­ta­cji organizowanego przez ADECON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akceptujesz Politykę prywatności naszej spółki. Możesz również wyrazić zgodę na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych. Jeśli masz taki zamiar, zamieść w przesłanych nam dokumentach następujące oświadczenie:

Wy­ra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie mo­ich da­nych oso­bo­wych poda­nych w to­ku re­kru­ta­cji na po­trze­by przyszłych pro­ce­sów re­kru­ta­cji ADECON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez okres 6 miesięcy po zakończeniu bieżącego okresu rekrutacji. Jednocześnie akceptuję Politykę prywatności spółki.

Jeśli nie złożysz takiego oświadczenia, usuniemy Twoje dane po zakończeniu procesu rekrutacji.

 

Administratorem Twoich danych osobowych będzie ADECON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębe 47a, 62 – 817 Żelazków. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • ocenić Twoje kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
 • ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
 • wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas.

Pełna informacja prawna przetwarzania Twoich danych osobowych dostępna jest pod adresem: https://adecon.pl/oferty-pracy/