+48 62 59 777 25 | | | |

Usługi dodatkowe

Agencja celna

  • własna agencja celna w Hamburgu
  • pełen zakres obsługi celnej i portowej
  • kompleksowe wsparcie w portach i na lotniskach całego świata

Magazyn

  • własny magazyn wysokiego składowania w centralnej Polsce
  • składowanie krótko i długoterminowe, przeładunki
  • specjalizacja – towary niebezpieczne

Depot Kontenerowy

  • niezależny depot kontenerowy
  • ważenie kontenerów VGM/SOLAS
  • składowanie/sprzedaż kontenerów